Pelastuspalveluseminaari 26 - SUOMI 100 ekstra

                             

Valtakunnallinen Pelastuspalveluseminaari 26 - Suomi 100 EKSTRA järjestetään yhteistoiminnassa viranomaisten, vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja opintokeskuksen kanssa 25. - 27.8.2017 Saariselällä   Hotelli Riekonlinnassa ja hotellin lähimaastossa.

 

Seminaarin teemana on:

VAPAAEHTOISET VIRANOMAISTEN TUKENA - LAPIN ERITYISOSAAMISET YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTELYISSÄ                                                                                                                    

 

Valtakunnallisia pelastuspaleluseminaareja on järjestetty yhteistyönä keskeisten turvallisuusviranomaisten, yhteistyöyritysten ja vapaaehtoisten kanssa vuosina 1988 - 2014 yhteensä 25 kertaa. Kolmipäiväisiin seminaareihin on osallistunut yhteensä yli 5 000 henkilöä. Seminaarien tavoitteina on ollut:

•   tiivistää eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä

•    tiivistää ja yhdenmukaistaa viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistoimintaa ja

•    kehittää kalustollisia ja toiminnallisia valmiuksia riskianalyysin mukaisiin vakaviin häiriö- ja       suuronnettomuustilanteisiin.

 

Valtioneuvoston kanslia on 16.9.2016 liittänyt "Pelastuspalveluseminaari 26 - Suomi 100 EKSTRA "  Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle.


Pelastuspalveluseminaari 26 - Suomi 100 EKSTRA päätavoitteina ovat:

  •  keskushallinnon suuronnettomuus- ja katastroofivalmiudet, riskianalyysit, hankesuunnitelmien toteutuminen
  • Lapin viranomaisten, Vapepan ja yritysten suuronnettomuusvalmiudet
  • etsintätilanteen hallinta voimassa olevien toimintasuunnitelmien mukaisesti sekä eri viranomaisten,  yhteisöjen ja vapaaehtoisten yhteistyökysymykset. Erityisesti johtamistoiminnan, yleisen pelastuspalvelun, lääkinnällisen pelastuspalvelun sekä henkisen huollon toimialakohtaisessa erilliskoulutuksessa uusien toimintamallien ja kalustojen käytössä. 

Lisätiedot: Rauno Vihriälä 040 5676 548, Pekka Harve 040 7620562, Annikki v. Pandy 0400 391 868

 

Ilmoittautuminen aukeaa toukokuun 2017 alussa

Osallistumismaksu on 100 € / hlö


HUOM.

Ilmoittautuminen päättyy 06.08.2017