Pelastuspalveluseminaari 27

Vuoden 2019 pelastuspalveluseminaari järjestetään laajassa yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston, Lapin pelastuslaitoksen, Lapin poliisilaitoksen, Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien, Lapin rajavartioston, puolustusvoiminen, SPR:n Lapin piirin/Vapepan sekä OK -opintokeskuksen kanssa 30.-31.10.2019 Lapland Hotels Luostotunturissa.

Valtakunnallisia pelastuspaleluseminaareja on järjestetty yhteistyönä keskeisten turvallisuusviranomaisten, yhteistyöyritysten ja vapaaehtoisten kanssa vuosina 1988 - 2017 yhteensä 26 kertaa. Kolmipäiväisiin seminaareihin on osallistunut yhteensä yli 5 000 henkilöä. Seminaarien tavoitteina on ollut:

•   tiivistää eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä

•   tiivistää ja yhdenmukaistaa viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistoimintaa ja

•   kehittää kalustollisia ja toiminnallisia valmiuksia riskianalyysin mukaisiin vakaviin häiriö- ja suuronnettomuustilanteisiin.

Lisätiedot: Martti Soudunsaari 020 1311 300, Annikki v. Pandy 0400 391 868

 

Ilmoittautuminen 12.10.2019 mennessä 

https://www.lyyti.in/Pelastuspalveluseminaari_27_8537 

Ilmoitttautumismaksu 30 €/hlö