Pelastuspalveluseminaari 29

Vuoden 2021 pelastuspalveluseminaari järjestetään laajassa yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston, Lapin pelastuslaitoksen, Lapin poliisilaitoksen, Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien, Lapin rajavartioston, puolustusvoiminen, SPR:n Lapin piirin/Vapepan sekä OK -opintokeskuksen kanssa 27.-29.10.2021 Saariselällä

Vuoden 2021 Pelastuspalveluseminaarin teemana on Viranomaisten ja vapaaehtoisten toiminta isossa evakuointitilanteessa.

Valtakunnallisia pelastuspaleluseminaareja on järjestetty yhteistyönä keskeisten turvallisuusviranomaisten, yhteistyöyritysten ja vapaaehtoisten kanssa vuosina 1988 - 2020 yhteensä 28 kertaa. Kolmipäiväisiin seminaareihin on osallistunut yhteensä yli 5 000 henkilöä. Seminaarien tavoitteina on ollut:

•   tiivistää eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä

•   tiivistää ja yhdenmukaistaa viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistoimintaa ja

•   kehittää kalustollisia ja toiminnallisia valmiuksia riskianalyysin mukaisiin vakaviin häiriö- ja suuronnettomuustilanteisiin.

Lisätiedot: Jari Aalto 040 520 0486, Annikki v. Pandy 0400 391 868

 

Ilmoittautuminen syksyn seminaariin avataan kevään aikana